REGISTRACIJA KLUBA
Registraciju vršite ako se Vaš klub ne nalazi na LISTI REGISTROVANIH KLUBOVA
Proverite listu i ako je klub na njoj a zaboravili ste svoje podatke za logovanje - Korisničko ime i Lozinku
izaberite opciju PODACI ZA LOGOVANJE.
Molimo Vas da ne registrujete klub ponovo ako se on već nalazi na spisku registrovanih klubova.
Administrator vrši proveru i tek posle verifikacije registracije (ime kluba na plavoj pozadini)
možete dalje vršiti registraciju i prijavljivanje takmičara. Duple registracije neće biti prihvaćene.
PROMENA PODATAKA KLUBA
Možete vršiti promenu sledećih podataka :
telefon, e-mail adresu, ime predstavnika kluba, adresu Vaše Web stranice kao i Korisničko ime i Lozinku
Ime kluba iz tehničkih razloga nije moguće menjati. Ako postoji potreba za tim, obratite se na e-mail [ habanera@t-com.me ]
LISTA REGISTROVANIH KLUBOVA
Izborom ove opcije možete proverit da li se Vaš klub nalazi na listi registrovanih klubova.
Radi lakšeg nalaženja možete vršiti selekciju po državama ili pretraživanje imena ili dela imena Vašeg kluba.
PODACI ZA LOGOVANJE
Ovu opciju birate ako imate registrovan klub a zaboravili ste svoje podatke za logovanje.
Upišite e-mail adresu koju ste ostavili prilikom registracije i na istu će Vam biti poslani Vaši podaci.
U slučaju da neznate koju ste e-mail adresu ostavili, možete se obratiti na [ habanera@t-com.me ] za pomoć.
REGISTRACIJA TAKMIČARA
Da bi takmičara mogli da prijavite za takmičenje neophodno je da on bude registrovan.
Postoje dva načina registracije takmičara :
a) - izborom ove opcije, registrujete sve svoje takmičare koji će učestvovati na takmičenju
b) - registraciju možete vršiti iz same prijave gde se nalazi ista opcija REGISTRACIJA TAKMIČARA
Za registraciju je neophodano ime i prezime takmičara, datum rođenja i pol.
Jednom registrovanog takmičara možete kasnije (i za druga takmičenja) samo birati iz liste takmičara.
Ne morate svaki put ponovo upisivati njegovo ime.
Molimo Vas da date tačne podatke o datumu rođenja takmičara. Vaša je odgovornost ako podaci nisu tačni!
Na osnovu godina starosti se određuje uzrasna kategorija u kojoj takmičar može nastupati.
PROMENA PODATAKA TAKMIČARA
Mogućnost eventualne promene podataka takmičara u slučaju pogrešnog upisa.
Molimo Vas da ovu mogućnost ne zloupotrebljavate!